ΥΠΕΥΘΥΝΑ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ
ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
Συγκριτικός Πίνακας ΚΑΔ 1997 με ΚΑΔ 2008

 

 

alt

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΔ 1997 ΜΕ ΚΑΔ 2008

 

Χρήσιμες Προθεσμίες

Νέα για Χρηματοδοτικά Προγράμματα, Επιδόματα και συναφή θέματα

20/1/2017

Αναρτήθηκε η Πρόσκληση για το ΜΕΤΡΟ 11 ''ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ'' ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

26/10/2016

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» - ΕΣΠΑ 2014-2020

24/10/2016

«Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» για το έτος 2016»

14/4/2016

Παράταση υποβολής προτάσεων έως 10/5/2016 και ώρα 17:00 της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

11/4/2016

Σήμερα στο ΒΟΛΟ, ενημέρωση για τις 4 νέες δράσεις του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

7/4/2016

Ξεκινάει σήμερα Πέμπτη 07.04.2016 η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων, για τους ενδιαφερόμενους της δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους
Design and development by