ΥΠΕΥΘΥΝΑ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ
ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
Συγκριτικός Πίνακας ΚΑΔ 1997 με ΚΑΔ 2008

 

 

alt

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΔ 1997 ΜΕ ΚΑΔ 2008

 

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

Ποιά είναι η εκτίμησή σας για την οικονομική κατάσταση της χώρας τον επόμενο χρόνο;
 
Design and development by